مدیریت طرح و نظارت

مدیریت، هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل پیشرفت طرح‌هایICT
 مدیریت بر اجرای کار، راه اندازی وتحویل طرح‌های ICT
 مدیریت و بهره برداری از سامانه های مبتنی بر ICT
 مدیریت بر خدمات تدارک تجهیزات شبکه و سخت‌افزار

مشاوره و طراحی کلان

ارائه ی راه حل پیاده سازی و تعیین استراتژی کلان
معماری برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات
مشاوره و تهیه ی طرحهای نظارت و کنترل محیطی
تهیه ی طرحهای جامع IT و ICT

تجزیه، تحلیل و طراحی

امکان‌سنجی و تهیه RFP سامانه ها و اسناد مناقصات
 برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات
 طراحی مفهومی سامانه های فرماندهی و کنترل

پیاده سازی سامانه های نرم افزاری

طراحی سامانه های ثبت و پایش رخداد، نظارت و کنترل محیطی
 طراحی و پیاده سازی Data Warehouse
 نرم افزارهای کاربردی سفارش مشتری
 راه حل های مبتنی بر ESB و BPMS

طراحی و اجرای شبکه و مراکز داده

طراحی و پیاده سازی شبکه های LAN و WAN
 طراحی و ساخت تجهیزات اختصاصی امنیت شبکه
 مشاوره، طراحی و اجرای مراکز داده ( دیتاسنتر)
 ارائه و نصب تجهیزات امنیت شبکه

سامانه تأمین امنیت دارائی

طراحی و اجرای سامانه های اتوماسیون ساختمان
 طراحی واجرای سامانه های حفاظت محیطی وپیرامونی
 طراحی و اجرای سامانه های سرمایش و گرمایش
 طراحی و اجرای سامانه های امنیتی و نظارتی

تماس با مشاور شرکت 16 910 910 021
یا از طریق ایمیل info@keyhangostar.com

به وسعت افکارمان پیشرفت خواهیم کرد

 

فهرست